Write us

𝐑𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 – 𝐓𝐇𝐘𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄

𝐓𝐇𝐘𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄
𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ : 𝐑𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝐓𝐏 𝐓𝐚𝐦 𝐊𝐲̀-𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 𝟔𝐱𝟐𝟐𝐦
🍀𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 – 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 – 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 #rikatadesign tạo nên 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 cho chi nhánh 𝐓𝐇𝐘𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄.
🍀Một vẻ đẹp mới lạ cho công trình mới nhất đến từ chủ đầu tư 𝐓𝐇𝐘𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄, đây không chỉ là một phong cách thiết kế, nó còn thể hiện được phong cách sống của chủ nhân sở hữu một cách rõ nét.

Call Now Button