CHỤP ẢNH KIẾN TRÚC

Chụp ảnh khách sạn | Chụp ảnh resort | Chụp ảnh căn hộ | Chụp ảnh quảng cáo

 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang
 • Gallery image
  Camera: N/A Focal Length: N/A Shutter Speed: N/A Aperture: N/A ISO: N/A
  Chụp ảnh kiến trúc nội thất khách sạn hotel resort : Grandvrio Ocean Resort Danang

Chụp ảnh khách sạn resort : Grandvrio Ocean Resort Danang

Date: November, 2017

Client: www.haphong.com

Location: Vo Nguyen Giap St, Viem Dong Hamlet, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province, Viet Nam

In order to meet the many needs of our guest, Route Inn Hotels are expanding with four hotel brand: Hotel Route Inn; Route Inn Grantia; Grandvrio Hotel; Ark Hotel, each with its particular concept in hospitality, including :

 • Hotel & Resort: 274 properties
 • Restaurant: 21 properties
 • Golf facility: 5 properties
 • Hot bath facilities: 9 properties
 • skiing area: 1 property, and are being developed in locations all across Japan and aboard

Route Inn Hotels is the biggest hotel chain in Janpan. It has 273 hotels & resorts in Japan, 01 resort in Saipan – USA. Danang is the first city in Vietnam was invested by Route Inn Group and will expanding 50 hotels and resorts across Vietnam until 2025. Grandvrio City Danang and Grandvrio Ocean Resort Danang open in 2017

Route Inn Vietnam Co., Ltd (Head office in 01-03 Dong Da Street, Hai Chau District, Danang city, Vietnam) is under management of Route Inn Group (Head Quarter in Japan)


Để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng, Route Inn đã có 4 thương hiệu khách sạn: Hotel Route Inn; Route Inn Grantia; Grandvrio Hotel; Ark Hotel. Tập đoàn có rất nhiều dự án lớn đang hoạt động trong phân khúc du lịch nghỉ dưỡng trên toàn lành thổ Nhật Bản ,

bao gồm:

 • Khách Sạn & Khu Nghỉ Dưỡng: 272 dự án
 • Nhà Hàng: 21 dự án
 • Quần Thể Sân Golf và Nghỉ Dưỡng:5 dự án;
 • Khu Tắm Khoáng Nóng Phong Cách Nhật Bản:9 dự án;
 • Khu Trượt Tuyết:1 dự án  và còn rất nhiều dự án khác đang được đầu tư xây dựng

Route Inn Hotels là chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất Nhật Bản. Hiện có 271 khách sạn & khu nghỉ dưỡng tại Nhật, 1 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Saipan – Mỹ. Thành phố Đà Nẵng là nơi đầu tiên tại Việt Nam được tập đoàn Route Inn đầu tư, và dự kiến sẽ mở rộng chuỗi khách sạn & và khu nghĩ dưỡng tại Việt Nam lên đến 50 dự án từ nay đến hết năm 2025. Hai dự án Grandvrio City Danang và Grandvrio Ocean Resort Danang sẽ mở cửa trong năm 2017

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Route Inn Việt Nam có văn phòng tại số 01-03 Đống Đa, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam, là công ty con và nằm dưới sự quản lý của tập đoàn Route Inn Group (Trụ sở chính nằm tại Nhật Bản)


お客様の休暇ニーズを満たすためにRoute Inn GroupはHotel Route Inn、Route Inn Grantia、Grandvrio Hotel、Ark Hotel の4つのホテルブランドを設立した。また、当グループは以下のような日本全国及び世界にリゾート分野に関する多くの大規模なプロジェクトを所有する:

 • ホテル及びリゾート: 274 プロジェクト
 • レストラン: 21 プロジェクト
 • ゴルフ場・リゾート団地: 5 プロジェクト
 • 温泉旅館: 9 プロジェクト
 • スキー場:1 プロジェクト や他の様々な投資中のプロジェクトがある。

RouteInnHotelsは日本最大のホテルチェーンである。日本国内には273のホテルやリゾートを持ち、アメリカのサイパンには高級リゾートを所有している。ダナンはRoute Inn Group のベトナムでの最初の投資場所であり、2025年までに50個のホテルチェーン及びリゾートの設立を計画している。Grandvrio City Da Nang Hotelのプロジェクトは2017年4月5日に、そしてGrandvrio Ocean Resort Danangのプロジェクトは2017年5月26日にオープンする予定である。

Route Inn Viet Nam投資有限会社の事務所は01-03 Dong Da, Hai Chau, Da Nang, Viet Namに所在し、日本のRoute Inn Groupの管理下にある子会社である。

位置

Grandvrio City Da Nang Hotel はダナン市における中心部の繁華な道に位置する。当ホテルはユニークな建築様式及び豪華な空間を持ち、ビジネス客及び休暇のお客様に対して最適な場所を提供する。

 • Prev project
 • ALL PROJECT
 • Next project